logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
 
HET BELFORT EN DE BEIAARD
 
GIETEN MATHILDISKLOK
 
KEUREN MATHILDISKLOK
 
AANKOMST MATHILDISKLOK
 
GENTSE FEESTENPARADE
 
TRIOMFANTE OP BRAUNPLEIN
 
PRESENTATIE JUBILEUMBOEK
 
SINTERKLAAS 2017
 
ZOMERCONCERTEN 2018
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

FOTOGALERIJ Laatste dagen Triomfante op het Braunplein

De voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van het Braunplein zijn gestart. Op 1 september 2009 werd de Grote Triumphante, het meesterwerk van Pieter Hemony, in de volksmond "Roeland" genoemd, van het plein verwijderd en naar het stadsmagazijn gebracht. Deze klok werd gegoten in 1660 door Pieter Hemony, en heeft dienst gedaan als luidklok en beiaardklok tot in 1914, toen de klok barstte. Sedert 1950 stond ze als monument tentoongesteld op het Emile Braunplein, met een korte onderbreking in 2002-2003, toen ze door de Koninklijke Eijsbouts gelast werd. Thans is de klok weer hersteld, en zal ze opnieuw in de beiaard geïntegreerd worden. Ze komt dus niet meer terug op het Emile Braunplein.

De eerste reeks foto's werd gemaakt op zondag 30 augustus 2009, een van de laatste dagen van de klok op haar sokkel op het Emile Braunplein, daarna ziet u 4 foto's genomen terwijl de klok verwijderd werd op dinsdag 1 september 2009, en tenslotte 3 foto's genomen op zaterdag 5 september, toen de klok weg was.