logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
 
NIEUWE MELODIEEN
 
NIEUWE BEIAARDIER
 
DE AARDE TRILT
 
KLOKKE MICHIEL
 
ACTIE HAIYAN
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

KLOKKE MICHIEL, een luidklok in de tuin van een van onze leden

Een van de leden van de Gentse Beiaardkring, Mark Taveirne uit Merelbeke, is zo gefascineerd door klokken dat hij een eigen klok heeft laten gieten en in zijn tuin heeft laten ophangen, waar ze dagelijks geluid wordt. Een uitgebreider artikel over deze klok is verschenen in het tijdschrift van de beiaardkring, maar we willen u hier toch laten genieten van enkele mooie foto's en een klankopname. Klik op een foto om ze te vergroten.

Het plaatsen van de klok ging niet zonder 'slagh' of stoot: de deur tussen de garage en de keuken was te nauw en enkele stenen moesten worden uitgekapt om de klok te kunnen laten passeren. In de tuin werd een put gegraven en er werd 3.300 kg beton in gestort als stevige fundering, waarin bewapening was aangebracht en een anker ter bevestiging van de klokkenstoel.

Klokke Michiel staat in het midden van de tuin en is d.m.v. een krukluidas opgehangen aan een sobere stalen klokkenstoel.

De klok is versierd met 2 friezen: de bovenste stelt de ambachtelijkheden van het klokgieten voor, de onderste fries toont spelende kinderen. Ze kreeg de naam "Michiel": de tweede naam van Mark, maar ook de naam van de oom Witte Pater van Afrika door wie hij destijds gedoopt werd. Sint-Michiel was ook de eerste onder de aartsengelen. Na lang wikken en wegen kwam hij tot het volgende randschrift, opgesteld in het oud-Nederlands:

So luydt myn slagh
Ick can niet scheiden van al wat ick hoorde
noch van tgeen ick van myn vrienden sagh

Op 1 juli 2005 werd de klok in het bijzijn van enkele vrienden ingeluid. Ook twee leden van het bestuur van de Gentse Beiaardkring waren aanwezig.

Met een grootste diameter van 78 cm een gewicht van 285 kg (zonder klepel) heeft de klok heeft als slagtoon c2 (do). Luister zelf naar een klankopname. In wma-formaat of in mp3-formaat.

Wie de klok wil zien Ún horen kan Mark Taveirne bereiken op 0476/497643.

Tekst: naar Koen Desimpelaere.
Foto's: Mark Taveirne en Herman De Ridder.
Geluidsfragment: Mark Taveirne.