logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2008

 1. 2008 werd afgesloten met een rekordaantal van 141 leden.

 2. In 2008 kwam de Raad van Bestuur samen met de vaste leden op de dinsdagen 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, op maandag 23 juni, dinsdag 9 september, maandag 20 oktober en maandag 1 december, telkens in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 3. De Statutaire Algemene Ledenvergadering had plaats op 18 maart, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Myriam De Wolf werd er penningmeester benoemd ter vervanging van ontslagnemend penningmeester Marc Legiest, en Yvan De Wolf werd in de Raad van Bestuur opgenomen als PR-man, waardoor de Raad van Bestuur nu 6 leden telt.

 4. Op 8 februari had naar jaarlijkse gewoonte het nieuwjaarssouper plaats in het Kapittelhuis. Zoals de voorgande jaren werden opnieuw alle toegetreden leden uitgenodigd. Dit jaar stond het souper in het teken van het 25-jarig bestaan van de Gentse Beiaardkring ``Clocke Roeland'', en werden de aanwezige stichtende leden gelauwerd. Er was een grote opkomst, en de peter en de meter van de Mathildis-klok waren er eregast.

 5. De verwenavond ging door op 18 april in het Cultureel Centrum Patershol. Na een paar kortfilms van Eugène De Lissnyder, en de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden, konden de aanwezigen proeven van een Plumet en een Akwaviva Patershol, vergezeld van toastjes.

 6. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardking kende zijn twaalfde jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met o.a. artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Thierry Pauwels en Gaston Poelman. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. Door een reorganisatie van de stadsdiensten kon Nina Hoste vanaf het juninummer de opmaak niet meer verzorgen, en deze taak werd overgenomen door Thierry Pauwels. Hierbij willen we Nina Hoste nogmaals danken voor de 11 jaar waarin ze de opmaak van ons tijdschrift verzorgd heeft. Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. De leden kunnen het tijdschrift nu ook elektronisch in kleur krijgen i.p.v. op papier.

 7. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door Thierry Pauwels. De bezoekers werden op de hoogte gehouden over de meest recente situatie van de Mathildisklok en de modaliteiten voor schenkingen. Er kwamen nieuwe fotoreportages en geluidsfragmenten. Daarnaast waren het verslag 2007 en de planning 2008 te lezen, en kwamen de programma's van de zomerconcerten en het combinatieconcert op de website. Het programma van de maandelijkse vierhandige bespelingen werd op vraag van de beiaardiers echter niet meer op de website gezet. De rubriek ``Links'' werd uitgebreid met links naar filmpjes van YouTube waarin klokken de hoofdrol spelen. De persoonlijke webruimte van de webmaster (50 megabyte te delen met een andere vereniging) werd te krap voor de fotoreportages en geluidsfragementen, en de Beiaardkring bestelde een eigen webruimte van 100 megabyte.

 8. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdagavond van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Genste Feesten vanwege geluidsoverlast. Er waren beiaardconcerten door Geert D'hollander, Liesbeth Janssens, Jos D'hollander, Katarzyna Piastowska, Janno den Engelsman, Toru Takao, Jon Lehrer en het Hemony-duo. Als luisterplaats konden we weer beschikken over de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie in de Hoofdkerkstraat, en voor de aanwezigen waren gratis programmaboekjes beschikbaar. De permanentie werd er verzorgd door een beurtrol van vaste leden. Na elk concert konden de aanwezigen kennismaken met de beiaardier en werden ze getrakteerd op een wijntje. De opkomst van het publiek was echter niet altijd even hoog als de kwaliteit van de concerten.

 9. Gezien de beperkte mogelijkheden tot het krijgen van subsidie, was er dit jaar maar één combinatieconcert. Voor de eerste maal moest de Beiaardkring zelf instaan voor de aankondiging en promotie, gezien het de eerste keer was dat het concert niet ingepast werd in de planning van een groter geheel. Daardoor lag de opkomst beduidend lager dan de voorgaande jaren, maar gezien de omstandigheden mogen we toch van een succes spreken. Het betrof een concert met orgel (Edward De Geest op het orgel van de Sint-Baafskathedraal) en beiaard (Liesbeth Janssens op de belfortbeiaard), dat te beluisteren was binnen in de Sint-Baafskathedraal en te volgen op groot scherm, dankzij de straalverbindig vanuit het belfort.

 10. De jaarlijkste uitstap had dit jaar opnieuw plaats in het voorjaar, en wel op 17 mei, met bestemming Namen, op uitnodiging van de beiaardier Edmond De Vos. Het programma bestond uit een bezoek aan de toren van de kathedraal, een gegidste wandeling door de stad, een rondrit met het treintje in de citadel, en tenslotte een bezoek aan het parfumatelier Guy Delforge. De koffie bij de aankomst en de lunch werden geserveerd in Brasseries Henry.

 11. Het dossier van de straalverbinding werd even in de wachtkamer geplaatst, omdat we dit jaar onze volledige energie wilden steken in de realisatie van het Mathildisproject.

 12. En daarmee zijn we beland bij het hoofdthema van 2008: de Mathildisklok. 2008 was een belangrijk jaar voor de Mathildisklok. Ze werd in februari besteld en op 28 mei gegoten in het bijzijn van een aantal genodigden, hoofdzakelijk schenkers. Op 1 juli werd ze, nadat ze gestemd was, bij Eijsbouts zelf gekeurd door een delegatie van de Beiaardkring. Op 8 juli kwam ze in Gent aan, en op 19 juli kwam de apotheose, toen ze in de Gentse Feestenparade aan de Gentenaars voorgesteld werd, en symbolisch aan de Stad overgedragen werd. Daarna ging de klok terug naar de gieterij in Nederland om een klepel te krijgen. Echter in het najaar gingen de activiteiten minder snel vooruit, enerzijds doordat er geen beslissing kwam van de Stad hoe en wanneer de ophanging ging gebeuren, en anderzijds door de vaststelling dat er problemen waren met de stabiliteit van het belfort.

  We konden opnieuw vaststellen dat de financiering van zulk een groot project niet vanzelfsprekend is, maar toch werden er in de loop van 2008 grotere vorderingen geboekt. Op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Gent werd een ludieke actie gehouden om ons project nog wat meer bekendheid te geven: er werd rondgegaan met een luidende klok van 15 kilo. In tegenstelling tot 2007 toen de giften van 30 en 100 euro domineerden, begonnen in 2008 grotere giften binnen te komen, voornamelijk giften van 1000 euro. Daardoor konden we tegen het einde van 2008 ongeveer driekwart van kostprijs van de naakte klok aan giften bereiken, daar waar er begin 2008 nog maar nauwelijk eenderde binnen was.

  De voornaamste evenementen rond de wording van de Mathildisklok zijn door Eugène De Lissnyder op film vastgelegd.

Thierry Pauwels, secretaris