logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2022

 1. In 2022 nam de activiteit na de coronacrisis langzaam weer toe, maar in het begin van het jaar waren er nog steeds beperkingen.

 2. 2022 werd afgesloten met 86 leden, en 11 ereleden (waarvan 1 betalend). Duoleden worden daarbij als twee leden geteld.

 3. In 2022 was de eerste vergadering van het bestuursorgaan vanwege corona per e-mail. Ze werd geopend op 23 december 2021 en afgesloten op 6 januari 2022. Daarna kwam het bestuursorgaan weer fysisch bijeen, en dit op 23 maart, 30 mei, 17 augustus, 14 september en 2 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 30 mei, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 4. De jaarlijkse algemene vergadering had plaats op 23 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 5. Het beiaarddiner, dat normaal elk jaar in februari gehouden wordt, kon omwille van de coronacrisis niet gehouden worden. Er werd eerst gedacht aan uitstel, maar uiteindelijk werd er geen beiaarddiner gehouden.

 6. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 11 juni en ging naar Lokeren. Het was eigenlijk de excursie die in 2020 gepland was, maar omwille van corona niet kon doorgaan. We bezochten er de beiaard van de Sint-Laurentiuskerk en we werden er onthaald door stadsbeiaardier Tom Van Peer. Ons bestuurslid Rudy Pieters gidste ons verder door de stad. De lunch ging door in het restaurant Abazjoer. Na het bezoek werden we ontvangen door de plaatselijke beiaardkring in het Cultuurcafé. De heen- en terugreis geschiedde in groep met de trein. Er was geen prospectie meer, daar deze al in 2020 plaats gehad had.

 7. Voor de verwenavond werd een andere formule gebruikt dan de vorige jaren. We bezochten op 15 oktober in de vooravond de Gentse wijngaard en we werden ontvangen door de Wijnmetersgilde.

 8. Het zomerbeiaardconcert van 27 augustus werd omkaderd door de Beiaardkring voor de leden als aperitiefconcert. Het was een concert in samenwerking met Koen Crucke. Er werd een tribune geplaatst op het Sint-Baafsplein om het concert te beluisteren, en er werd nadien een hapje en een drankje geschonken in Den Abt.

 9. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 26ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Yvan De Wolf, Jos D'hollander, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, David Proot, Luc Rombouts, Mira Henrike Sievert en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Myriam De Wolf, Yvan De Wolf, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Rudy Pieters. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Yvan De Wolf en Myriam De Wolf zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

 10. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van de excursie en de verwenavond, enkel voor leden toegankelijk. Daarnaast was het verslag 2021 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website, evenals de kalender van activiteiten van de vereniging. De website werd ook aangepast aan de wijzigingen in het bestuursorgaan en aan het gewijzigde lidgeld. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld, enkel toegankelijk voor de lezers van het tijdschrift.

 11. Op 7 mei werd in Mechelen 100 jaar Beiaardschool gevierd. Thierry Pauwels vertegenwoordigde op de viering de Gentse Beiaardkring.

 12. De torenbezoeken met filmpjes van klokken op YouTube werden verder gezet in 2022, door de leden Joeri De Vreese, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, in samenwerking met het Roeselaarse Klokkengilde en de Heemkring Scheldeveld. Behalve de Gentse torens en torens in de ruime omgeving van Gent, worden ze ook gevraagd door het Roeselaars Klokkengilde om de Roeselaarse torens in kaart te brengen.

 13. In het dossier van de Mathildisklok was er weinig nieuws te melden. We wachten nog steeds op het overbrengen van de klok naar Gent. De Mathildisklok zou bovenop de liftkoker geplaatst worden en de Grote Triomfante op een sokkel.

Thierry Pauwels, secretaris