logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2010

 1. Het aantal leden ligt duidelijk in stijgende lijn. Voor de derde maal op rij werd een rekordaantal leden gevestigd. In 2010 eindigde de vereniging met 169 leden.

 2. In 2010 kwam de Raad van Bestuur bijeen, samen met de vaste leden, op dinsdag 19 januari, 2 maart, 27 april, maandag 31 mei, 30 augustus, 18 oktober, dinsdag 9 november en woensdag 8 december, telkens in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen aan de Bijlokekaai. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 27 april, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Twee vaste leden, Georges Meersschaut en Lydia Rottiers, werden erelid benoemd, waardoor het aantal vaste leden daalde van 16 naar 14. Er waren verder geen wijzigingen in de lijst vaste leden en bestuursleden.

 4. Op 5 februari had naar jaarlijkse gewoonte het nieuwjaarssouper plaats in het Kapittelhuis. Zoals de voorgande jaren werden opnieuw alle toegetreden leden uitgenodigd. Er waren iets minder deelnemers dan vorig jaar. De peter en de meter van de Mathildisklok kregen er een kleine attentie.

 5. De verwenavond ging door op 2 april in het Cultureel Centrum Patershol. Roger Van Bockstaele gaf er een diareportage over het Gentse belfort en aanpalende woonwijken. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden en konden de aanwezigen proeven van vier soorten bier aangebracht door Jacky, patron van het café Folklore, vergezeld van kroakemandels en toastjes met Veurns potjesvlees.

 6. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardking kende zijn veertiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Thierry Pauwels, Christine Duthoit en Dirk de Vries. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Slechts een handvol leden heeft tot nu toe de wens uitgedrukt om het tijdschrift elektronisch in kleur te ontvangen i.p.v. op papier in zwart-wit.

 7. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwam een fotoreportage van de excursie naar Tellin. Daarnaast waren het verslag 2009 en de planning 2010 te lezen, en kwamen de programma's van de zomerconcerten en het combinatieconcert op de website. Enkel voor de leden toegankelijk, werd er een pagina geplaatst met bijkomende foto's en geluidsfragmenten bij een artikel over Occitanië in het tijdschrift.

 8. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdag van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Gentse Feesten. Er waren beiaardconcerten door Liesbeth Janssens, Carl Van Eyndhoven, Toru Takao, Jason Lee, Anna Maria Reverté, Frank Steijns en Jon Lehrer. Er waren nogal wat hindernissen, want de traditionele luisterplaats was niet beschikbaar, er was in het begin van de zomer een hinderlijk groot scherm op het Sint-Baafsplein en een aantal toezeggingen werden op het laatste ogenblik afgeblazen, waardoor de programmatie regelmatig moest bijgesteld worden, en de concerten naar de namiddag verschoven werden. De permanentie van de vaste leden beperkte zich daardoor tot enkele aanwezigen met programmaboekjes. Het traditioneel wijntje na elk concert werd vervangen door een onthaal van de beiaardier met enkele leden in café Het Vosken.

 9. In 2010 waren er twee combinatieconcerten. Het eerste ging door op zaterdag 28 augustus en bracht beiaardspel door Jos D'hollander afgewisseld met zang door het koor Gaudeamus. Het tweede ging door op zaterdag 4 september en bracht beiaardspel door Geert D'hollander afgewisseld met trompetstukken. Dit maakte de frustratie van de vele tegenslagen bij de gewone zomerbeiaardconcerten grotendeels weer goed.

 10. De jaarlijkste uitstap had plaats op 22 mei en ging naar de streek van Tellin, met een bezoek aan het kasteel van Lavaux-Saint-Anne, de klokkengieterij in Tellin, het klokkenmuseum in Tellin en het boekendorp Redu. De koffie bij de aankomst en de lunch werden geserveerd in het restaurant bij het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne.

 11. Het project van de Mathildisklok kende in 2010, net als in 2009, geen spectaculaire wendingen. Er werd nochtans des te meer achter de schermen gewerkt. In allerlei bijeenkomsten, vergaderingen en commissies werd druk geijverd om, ondanks de vele tegenkantingen, aan de Mathildisklok een plaats en functie te geven die ze waard is, wat betekent meer dan een vulgair decoratief element op een plein zonder muzikale functie, iets wat haar zonder onze tussenkomsten zeker te wachten staat. De bezieler en onvermoeide uitvoerder van deze acties is Jos D'hollander, waarvoor onze dank. Daar dit geen gemakkelijke taak is, kon er tot nog toe geen bevredigende oplossing gevonden worden, en zullen de inspanningen volgend jaar gewoon verder gezet worden. Ook de sponsoring is, deels vanwege het uitblijven van spectaculaire vorderingen, stilgevallen.

Thierry Pauwels, secretaris