logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2020

Dit verslag werd, na een paar aanpassingen tegenover de versie die voorheen op de website stond, goedgekeurd op de algmene ledenvergadering van 18 oktober 2021.

 1. 2020 was een kalm jaar. Vanwege de coronacrisis moesten de meeste activiteiten opgeschort worden.

 2. 2020 werd afgesloten met 116 leden: 54 gewone leden, 25 steunende leden, 23 duoleden, 3 beschermende leden en 11 ereleden.

 3. In 2020 kwam de raad van bestuur bijeen op 15 januari bij de voorzitter thuis en op 17 februari in de bovenzaal van Café Den Turk. De volgende vergadering was op 23 maart gepland, maar werd omwille van de coronacrisis afgelast. Er werden in 2020 geen nieuwe vergaderingen van de raad van bestuur meer gepland. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 4. Om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving rond verenigingen werd een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden op 28 februari ten huize van bestuurslid Rudy Pieters. Er was echter geen tweederde van de leden aanwezig, zodat de gewijzigde statuten niet konden goedgekeurd worden. Een tweede bijzondere algemene ledenvergadering werd gepland op 23 maart, maar moest omwille van de coronacrisis afgelast worden. Ook de jaarlijkse statutaire algemene vergadering was op 23 maart gepland, maar moest eveneens afgelast worden. Het bleek niet mogelijk om de algemene ledenvergadering op een alternatieve wijze te laten doorgaan, zonder daardoor in de praktijk vaste leden van deelname uit te sluiten. Het nazicht van de rekening had al wel plaats gevonden, op 9 maart.

 5. Het jaarlijkse beiaarddiner ging dit jaar door op 9 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal.

 6. De jaarlijkste uitstap was gepland op zaterdag 9 mei en zou naar Lokeren gegaan zijn, waar we zouden ontvangen zijn door Tom Van Peer. Echter, vanwege de coronacrisis moest ook die activiteit afgelast worden. De prospectie was al doorgegaan op dinsdag 18 februari, door Mark De Jode, Rudy Pieters, Yvan De Wolf en Thierry Pauwels.

 7. De verwenavond en het aperitiefconcert konden niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

 8. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 24ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Pascale Boudart, Mark De Jode, Jos D'hollander, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, Mira Henrike Sievert en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Rudy Pieters. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels en Mark De Jode zorgde voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius. Doordat alle andere activiteiten omwille van de coronacrisis niet konden doorgaan, was het tijdschrift nog het enige contact met de leden. Daarom werd meer aandacht dan gewoonlijk aan het tijdschrift besteed, en gezorgd dat in elk nummer een belfortraadsel kwam en een foto in de rubriek "Ons toegestuurd". Doordat er geen verslagen waren van voorbije activiteiten en geen uitnodigingen voor komende activiteiten, moest er naar meer vervangende artikels gezocht worden. Vooral het maartnummer was bijzonder: het verscheen midden in de lock-down, maar kon toch op de gebruikelijk wijze en op tijd verdeeld worden naar de leden.

 9. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwam een fotoreportage van het nieuwjaarsdiner. Het verslag 2019 werd later dan gebruikelijk op de website geplaatst, en is nog niet goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Daarnaast kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld.

 10. De torenbezoeken met filmpjes van klokken op YouTube moesten onderbroken worden bij de lock-down in maart. In de zomer werden ze hernomen en konden nog twee Gentse torens bezocht worden. Maar vanaf november moesten ze omwille van de sanitaire toestand weer opgeschort worden.

 11. Er wordt verder naar een alternatieve locatie voor de Mathildisklok gezocht. Er werd contact genomen met een Gentse vereniging in het begin van het jaar, en op 20 oktober was er een vergadering met vertegenwoordigers van de stad. Echter, met de coronacrisis gebeurt alles tegen een trager tempo.

Thierry Pauwels, secretaris