logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2004

  1. Het jaar 2004 werd ingezet op vrijdag 16 januari, met het banket in het Kapittelhuis.

  2. In de loop van het werkjaar 2004 hield de Raad van Bestuur 7 vergaderingen: 26 januari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 14 juni, 6 september, 25 oktober en 29 november, telkens om 19u. in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen, Onderstraat 75, Gent.

  3. De Statutaire Algemene Vergadering werd gehouden op donderdag 25 maart 2004, in de sacristie van het Caermersklooster, Lange Steenstraat 16, Gent. Jos D'hollander, de erebeiaardier van Gent, gaf de voordracht met projectie 'Van Klok tot Beiaard', waarbij op schitterend wijze de Gentse beiaard door de eeuwen heen werd belicht.

  4. Het driemaandelijks tijdschrift 'Clocke Roeland' was aan zijn 8ste jaargang toe en verscheen in 2004: eind maart (400 ex.), eind juni (300 ex.), eind september (300 ex.) en eind december (400 ex.), telkens voorafgegaan door een redactieraad, samengesteld uit: Jos D'hollander, Jacques Huys en Mark De Jode. Voor de verzending stonden in: Jacques Huys en Mark De Jode. Wij mochten enkele felicitaties in ontvangst nemen.

  5. Onze website 'www.beiaardgent.be', uitstekend gerund door onze webmaster, Thierry Pauwels, werd druk bezocht en geeft een belangrijke meerwaarde aan onze vereniging.

  6. De Beiaardkring vond een luisterplaats voor de beiaardconcerten 2004 op de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie (vroeger Klein Sint-Bavo) in de Hoofdkerkstraat. Er werden stoelen uitgezet en bestuursleden verzorgden de permanentie tijdens de concerten. Voor dit nieuw initiatief was de opkomst bevredigend.

  7. Dit jaar was Lier de bestemming van onze jaarlijkse uitstap. Op zaterdag 25 september woonden wij de feestelijke inhuldiging van de volledig gerestaureerde Lierse beiaard bij. Wij hadden het voorrecht dat wij in de toren werden rondgeleid door onze beiaardier, Geert D'hollander, die tevens de leiding over de restauratiewerken had waargenomen. Het bezoek aan de prachtige stad Lier en het middagmaal op de boot maakten van deze uitstap een topdag!

  8. Zondag 26 september was het in Gent 'Flikkendag', waar de Beiaardkring zijn medewerking aan verleende. Gesubsidieerd door de Stad Gent en in samenwerking met de European Choir Foundation werd op de Lievekaai een Euroconcert gehouden. Het internationaal koor werd op de reizende beiaard begeleid door onze adjunct-beiaardier, Liesbeth Janssens.

  9. De door de wet verplichte aanpassing van onze statuten, waaraan enkele samenkomsten voorafgingen, werden op de griffie ingediend op 17 december en werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 30 december 2004.

  10. Het plan voor het gieten van een NIEUWE LUIDKLOK nam vaste vorm en zal een prioritaire behandeling krijgen in het jaar 2005.