logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2006

 1. In 2006 kwam de Raad van Bestuur samen met de vaste leden op 16 januari, 20 februari, 8 mei, 23 juni, 4 september, 23 oktober en 4 december, telkens op maandagavond in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 2. De Statutaire Algemene Ledenvergadering had plaats op 20 maart, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 3. Op het traditionele nieuwjaarssouper werden dit jaar voor het eerst ook de toegetreden leden uitgenodigd. Het had plaats op 10 februari in Het Kapittelhuis. Er was een vrij grote opkomst en iedereen was heel tevreden over de nieuwe formule.

 4. De Dag van de Leden ging door op 21 april in het Cultureel Centrum Patershol. De activiteiten van 2005 werden er voorgesteld en de planning 2006. De films "De vier Jaargetijden" en "Bronzen Herauten" van Eugène De Lissnyder werden er getoond, waarna de aanwezigen getrakteerd werden door de Beiaardkring op een Portugese wijn, een poncha en toastjes. Tevens was er een tombola met talrijke mooie prijzen, geschonken door de vaste leden. Een geslaagde avond.

 5. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn tiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met o.a. artikels van M. De Jode, J. D'hollander, J. Huys en H. Verhoef. De redactieraad bestond uit M. De Jode, J. Huys en J. D'hollander. De technische uitvoering was in handen van M. De Jode en Nina Hoste, terwijl M. De Jode en J. Huys de verzending verzorgden.

 6. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door T. Pauwels. Behalve enkele berichten over actualiteit, werden de programma's van de maandelijkse bespelingen vierhandig en het programma van de zomeravondconcerten op de website geplaatst.

 7. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdag van juli en augustus. Tijdens de Genste Feesten gingen ze door in de vroege namiddag, de andere zaterdagen 's avonds. Er waren beiaardconcerten door Geert D'hollander, Jos D'hollander, Liesbeth Janssens, Tiffany Ng, Carl Van Eyndhoven, Henk Verhoef, Tom Van Peer en het Hemony Duo. Als luisterplaats konden we weer beschikken over de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie in de Hoofdkerkstraat, en voor de aanwezigen waren gratis programmaboekjes beschikbaar. De permanentie werd er verzorgd door een beurtrol van vaste leden. Na elk concert konden de aanwezigen kennismaken met de beiaardier en werden ze getrakteerd op een wijntje.

 8. Op 26 september ging er een evenementenconcert door op het Sint-Baafsplein, met de belfortbeiaard, piano en koor. Uitvoerders waren Jos D'hollander, Koen Van Assche, Geert D'hollander en het koor "Gaudeamus", en met samenzang. Het was al vele jaren geleden dat de Beiaardkring nog een combinatieconcert georganiseerd had. Ondanks een paar kinderziekten was het een zeer geslaagd evenement, dat in het vervolg op regelmatige tijdstippen zal georganiseerd worden.

 9. De jaarlijkste uitstap had plaats op 2 september en ging dit jaar naar Dordrecht. We werden er verwelkomd met een portie heerlijke poffertjes, waarna in twee groepen onder leiding van een gids de stad bezocht werd. Het middagmaal had plaats in eetcafé "De Reiziger". In de namiddag bezochten we eerst de Grote Kerk, vervolgens was er een kort orgelconcert, waarna het eigenlijke doel van de reis volgde: beklimming van de toren, het manueel luiden van de zes luidklokken, waaronder de 9 ton zware e0-klok, en bezoek aan de beiaard, waar onze ere-stadsbeiaardier Jos D'hollander traditiegetrouw "Boven Gent Rijst" gespeeld heeft. Tenslotte kregen de aanwezigen nog een tas soep en een broodje in "'t Klockhuys".

 10. Dit jaar heeft de Beiaardkring een straalverbinding gerealiseerd tussen het belfort en het Sint-Baafsplein, in samenwerking met de stad Gent en AVS. Deze straalverbinding laat het publiek toe de beiaardier op een scherm aan het werk te zien, evenals combinatieconcerten te organiseren, waarin de Gentse belfortbeiaard met andere muziekinstrumenten kan samenspelen. Een eerste combinatieconcert ging door op 26 september. De verbinding is momenteel nog unidirectioneel, wat nog beperkingen inhoudt, maar in de nabije toekomst hopen we een bidirectionele verbinding te hebben. Onze welgemeende dank aan H. De Ridder, die zich voor de realisatie van dit project ingezet heeft.

 11. Het project van de nieuwe luidklok vordert gestaag. We hebben een offerte gekregen van Eijsbouts voor het gieten van de klok. Ze zal 10,5 ton wegen en de slagtoon e0 geven. De installatie van de luidklok zal door de Stad Gent bekostigd worden, op voorwaarde dat de Beiaardkring de aankoop van de klok zelf kan financieren. Er werd bij de Koning Boudewijnstichting een dossier ingediend, dat goedgekeurd werd, zodat giften van de Gentse bevolking en van grotere sponsors fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Ondertussen heeft zich reeds een meter aangediend, die bereid is een kwart van het geraamde bedrag te schenken. Als naam voor de klok werd "Mathildis" gekozen, naar Mathilde van Vlaanderen, echtgenote van Filips van de Elzas. Onze dank aan G. Van Doorne en H. De Ridder die voor de opvolging van dit dossier gezorgd hebben.

Thierry Pauwels, secretaris