logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2009

 1. Het rekortdaantal leden van 2008 werd in 2009 opnieuw gebroken. In 2009 eindigde de vereniging met 163 leden.

 2. In 2009 kwam de Raad van Bestuur samen met de vaste leden op maandag 12 januari, dinsdag 3 maart, dinsdag 28 april, maandag 8 juni, maandag 31 augustus, dinsdag 20 oktober en dinsdag 8 december, telkens in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen. Tot oktober was dat in de Onderstraat, vanaf december was dat in de nieuwe locatie aan de Bijlokekaai. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 3. De Statutaire Algemene Ledenvergadering had plaats op 28 april, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Ledenvergadering blijven ongewijzigd.

 4. Op 6 februari had naar jaarlijkse gewoonte het nieuwjaarssouper plaats in het Kapittelhuis. Zoals de voorgande jaren werden opnieuw alle toegetreden leden uitgenodigd. De peter en de meter van de Mathildisklok kregen er een kleine attentie, en Geert Van Doorne bracht er nieuws over de Mathildisklok.

 5. De verwenavond ging door op 3 april in het Cultureel Centrum Patershol. De voordracht van Frank Deleu over de Brugse beiaard was een voorbereiding op de excursie. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden en konden de aanwezigen proeven van twee soorten portwijn, vergezeld van toastjes, en pralines in de vorm van de Mathildisklok.

 6. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardking kende zijn dertiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met o.a. artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Thierry Pauwels en Helena Behets. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Slechts een handvol leden heeft tot nu toe de wens uitgedrukt om het tijdschrift elektronisch in kleur te ontvangen i.p.v. op papier in zwart-wit.

 7. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen nieuwe fotoreportages en geluidsfragmenten. Daarnaast waren het verslag 2008 en de planning 2009 te lezen, en kwamen de programma's van de zomerconcerten en het combinatieconcert op de website. De rubriek ``Links'' werd uitgebreid met links naar filmpjes van YouTube waarin klokken de hoofdrol spelen.

 8. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdagavond van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Genste Feesten en op 11 juli vanwege geluidsoverlast. Er waren beiaardconcerten door Geert D'hollander, Liesbeth Janssens, Jos D'hollander, Kees Van Eersel, Koen Van Assche, Jan Verheyen en Elena Sadina. Als luisterplaats konden we weer beschikken over de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie in de Hoofdkerkstraat, en voor de aanwezigen waren gratis programmaboekjes beschikbaar. De permanentie werd er verzorgd door een beurtrol van vaste leden. Na elk concert konden de aanwezigen kennismaken met de beiaardier en werden ze getrakteerd op een wijntje. Het concert van 5 september door Geert D'hollander werd opgenomen, en op 50 exemplaren op cd gebrand. Deze cd kan dienen als relatiegeschenk, als prijs bij de puzzel in het tijdschrift, e.d., maar is niet voor de handel bedoeld.

 9. Evenals in 2008 was er in 2009 slechts één combinatieconcert. Het was een schitterende uitvoering van dansen uit de late middeleeuwen en de renaissance door de groep Capriool op het Sint-Baafsplein, op de tonen van de Gentse belfortbeiaard. Dit concert ging door op 27 juni.

 10. De jaarlijkste uitstap had plaats op op 25 april en ging naar Brugge, op uitnodiging van de beiaardier Frank Deleu. Het programma bestond uit een bezoek aan de Halletoren en een wandeling door de stad met deskundige uitleg door onze voorzitter, die een rasechte Bruggeling is. De koffie bij de aankomst en de lunch werden geserveerd in restaurant De Linde, en de namiddagkoffie in het Kempinski Hotel.

 11. Na het roemrijke jaar 2008, ging het in 2009 wat minder voor de wind met het project van de Mathildisklok. Stabiliteitsproblemen in het belfort en een negatief advies van de Commissie voor Monumenten en Landschappen waren een ernstige belemmering om het project zoals gepland te laten vorderen. De oplossing van de Stad Gent bestond erin de Mathildisklok al dan niet voorlopig op het heringerichte Braunplein te plaatsen, maar dan stilhangend, waardoor ze haar functie volledig zou kwijt zijn. De Beiaardkring blijft ijveren om de Mathildisklok in het belfort op te nemen en aldus in de beiaard te integreren. Dit is echter een delicate aangelegenheid, die met de nodige omzichtigheid moet aangepakt worden, en daardoor langer aansleept dan verwacht. Ook mede daardoor viel de stroom aan giften na februari een beetje stil, net in het zicht van de eindmeet, waardoor momenteel de klok nog maar voor 85 % gefinancierd is. We hopen dat de achterstand opgelopen in 2009 kan goedgemaakt worden in 2010 dankzij nieuwe impulsen voor het project.

Thierry Pauwels, secretaris