logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2018

  1. 2018 werd afgesloten met 148 leden, waaronder 7 ereleden (waarvan 1 betalend). Duoleden worden daarbij als twee leden geteld.

  2. In 2018 kwam de raad van bestuur bijeen op 17 januari, 26 maart, 8 mei, 25 juni, 25 september en 19 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 17 januari, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

  3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 26 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

  4. Het jaarlijkse beiaarddiner ging dit jaar door op 4 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal.

  5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 9 juni en ging naar Deinze. We bezochten er de beiaard van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en we werden er onthaald door hulpstadsbeiaardier Foeke Van Acker. Ons bestuurslid Rudy Pieters gidste ons verder door de stad, waar we o.a. het Mudel bezochten. De lunch ging door in het restaurant Bastide 71. De heen- en terugreis geschiedde in groep met de trein. De prospectie vooraf ging door op 24 februari, door Mark De Jode, Rudy Pieters, Yvan De Wolf, Myriam De Wolf en Thierry Pauwels.

  6. De verwenavond had plaats op 24 oktober in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Er werden wijnen uit de M$eacute;doc geproefd, samen met een hapje. Vervolgens kwam een presentatie van Tim Martens en Thierry Pauwels over beroemde klokken, aangevuld met filmfragmenten. Er was dit jaar geen tombola, maar iedereen ging met een plantje naar huis.

  7. Het zomerbeiaardconcert van 18 augustus werd omkaderd door de Beiaardkring voor de leden als aperitiefconcert. Er werd een tribune geplaatst op het Sint-Baafsplein om het concert te beluisteren, en er werd een hapje en een drankje geschonken in het Sint-Baafshuis achteraf.

  8. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 22ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Rudy Pieters, Jos D'hol\-lan\-der, Tim Martens, Thierry Pauwels, Nick Vanhaute en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

  9. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van ontvangst van de kinderen door Sinterklaas in het belfort, het nieuwjaarsdiner, de excursie naar Deinze en de verwenavond. Daarnaast was het verslag 2017 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website, evenals de kalender van activiteiten van de vereniging. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld. Er kwam een bijkomende pagina met de komende activiteiten.

  10. In 2018 waren er verder contacten met de stad Gent in het dossier van de Mathildisklok. De stad Gent heeft naar aanleiding daarvan een nieuw dossier opgesteld omtrent het opnemen van de Mathildisklok in het belfort en naar het Agentschap Onroerend Erfgoed gestuurd, echter opnieuw met een negatief advies. Thierry Pauwels heeft een nota opgesteld over een reactie van de Beiaardkring op het negatieve advies. Deze is eveneens opgestuurd naar het Agentschap, maar opnieuw met een negatief advies.

Thierry Pauwels, secretaris