logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2012

 1. 2012 werd afgesloten met 159 leden, wat een lichte daling is tegenover 2011. In 2012 zijn enkele van onze prominente leden overleden: Professor Marcel De Boodt, echtgenoot van de meter van de Mathildisklok, Louis Bosteels, ons oudste lid, Edmond Dehuisser, een van de grote sponsors van de Mathildisklok, zijn echtgenote Lisette Blanckaert, waarvan de naam op de Mathildisklok prijkt, en Marcel Machiels, stichtend lid en erelid. Peter Schmidt werd erelid voor het leven benoemd, waardoor de vereniging even negen ereleden telde, maar na het overlijden van Marcel Machiels waren het er weer maar acht.

 2. In 2012 kwam de Raad van Bestuur bijeen, samen met de vaste leden, op 23 januari, 19 maart, 14 mei, 18 juni, 29 augustus, 22 oktober en 3 december. Tot augustus was dat in het lokaal van de Gentse Gidsen aan de Bijlokekaai. Wij danken de Gentse Gidsen hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons in de loop der jaren geboden heeft. Vanaf oktober kwam het bestuur samen in Café Den Turk. Wij danken eveneens Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 26 maart, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Peter Schmidt werd erelid voor het leven benoemd. Er waren geen wijzigingen in de lijst vaste leden en bestuursleden.

 4. Het jaarlijkse nieuwjaarssouper werd dit jaar vervangen door een nieuwjaarsdiner, dat voor het eerst op een zondagmiddag doorging, en wel op 5 februari. Deze nieuwe formule viel erg in de smaak bij de aanwezigen. We probeerden dit jaar een ander restaurant, Het Belfort in de Mageleinstraat.

 5. De verwenavond ging door op 20 april in het Cultureel Centrum Patershol. De voordracht werd gegeven door Eddy Levis over zijn vertaling van Reinaert de Vos in het Gents. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden en konden de aanwezigen proeven van alle zeven Franse crémants, vergezeld van toastjes.

 6. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn zestiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Thierry Pauwels en Jean-Pierre Carme. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending.

 7. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de verwenavond en de excursie naar Bergues. De klankopname van de Gentse Beiaardkring die op het Bergense belfort, begeleid door de beiaardier, uit volle borst het Subre teulats zingt, werd op YouTube geplaatst met een link op de website. Daarnaast waren het verslag 2011 en de planning 2012 te lezen, en kwam het programma van de zomerconcerten op de website. Het bericht over de Mathildisklok werd nog wat geactualiseerd, maar bij gebrek aan concrete plannen is het nog niet erg up-to-date.

 8. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdag van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Gentse Feesten. Er waren concerten door onze vaste stadsbeiaardiers Liesbeth Janssens, Geert D'hollander en Jos D'hollander, en de gastbeiaardiers Gijsbert Kok, Frank Steijns en Rosemarie Seuntiëns. De traditionele luisterplaats was nog steeds niet beschikbaar, en dus werden de toehoorders evenals vorig jaar onthaald in de Mageleinsteeg, waar programmaboekjes beschikbaar waren. In juni en juli waren de concerten om 15 uur, in augustus en september om 20 uur. Echter het laatste concert moest in allerlaatste instantie van 20 uur naar 15 uur verplaatst worden omwille van geluidsoverlast bij de opening van de Stadshal, waardoor er geen luisteraars waren. Na elk concert werd de beiaardier ontvangen op een terrasje in gezelschap van enkele leden.

 9. Op 4 augustus was er het combinatieconcert waarbij het beiaardspel van Jos D'hollander afgewisseld werd met trompetmuziek door het Andreaskwartet uit Belsele.

 10. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 27 mei met een bezoek aan Bergues en zijn belfort, begeleid door beiaardier en stadsgids Jacques Martel. De koffie bij de aankomst en de lunch kregen we in restaurant Le Tonnelier.

 11. Het stadsbestuur heeft op verzoek van de Gentse Beiaardkring de Mathildisklok niet bovenop de liftkoker gehangen, zoals eerst zijn bedoeling was, maar heeft het tegenvoorstel van de Gentse Beiaardkring gevolgd, en de Grote Triomfante op de liftkoker geplaatst. Aldus hebben we vermeden dat een slechte, maar de facto definitieve bestemming voor de Mathildis gevonden zou worden. We gaan ervan uit dat de opstelling van de Grote Triomfante wel slechts voorlopig is, daar ze volgens de voorwaarden van Ruimte en Erfgoed in de beiaard moet worden opgenomen. Er werd aan de stad voorgesteld om een adviseur aan te stellen voor het project van de Mathildisklok. Hierop kwam nog geen reactie, maar gezien de legislatuur van het stadsbestuur naar haar einde liep, hebben we geen verdere acties ondernomen, en hebben we gewacht tot de installatie van het nieuwe stadsbestuur.

Thierry Pauwels, secretaris