logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2014

 1. 2014 werd afgesloten met 164 betalende leden, en 15 niet-betalende leden. Er zijn nog steeds 6 ereleden. Jacques Huys heeft ontslag ingediend als vast lid. Tim Martens, Jo Van Overmeire en Rudy Pieters werden opgenomen als vast lid.

 2. In 2014 kwam de raad van bestuur bijeen, samen met de vaste leden, op 20 januari, 17 maart, 23 april, 3 juni, 25 augustus, 29 september en 1 december, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 17 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Jacques Huys gaf zijn ontslag als ondervoorzitter en lid van de raad van bestuur, en werd opgevolgd door Yvan De Wolf als ondervoorzitter, terwijl Raf Carrara opgenomen werd in de raad van bestuur.

 4. Het jaarlijkse nieuwjaarsdiner ging dit jaar door op 9 februari, in 't Patershof.

 5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 26 april en ging naar Luik. We bezochten er het nieuwe station van Santiago Calatrava, we lunchten in het Musée de la Vie wallonne, en bezochten de beiaard van de Sint-Pauluskathedraal.

 6. De verwenavond had nog iets later plaats dan vorig jaar, en wel op op 3 december in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt, dat ondertussen onze vaste stek geworden is. Er werden Vlaamse wijnen geproefd. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden.

 7. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Beiaardkring werd een jubileumboek uitgegeven in maximaal 200 exemplaren: ``Het belfort van Gent, zinnebeeld van de stad'' van de hand van Jos D'hollander. Het werd op 30 april gepresenteerd in het cultureel centrum Patershol.

 8. De deelname van de Gentse Beiaardkring in de zomerbeiaardconcerten en de maandelijkse evenementiële beiaardconcerten bleef beperkt. De beiaardier zorgde telkens zelf voor randactiviteiten en voor een scherm op het Sint-Baafsplein.

 9. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn achttiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Thierry Pauwels, Tim Martens, Jos D'hollander, Kenneth Theunissen en Peter Schmidt. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending.

 10. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de presentatie van het jubileumboek, de excursie naar Luik en de verwenavond. Daarnaast waren het verslag 2013 en de planning 2014 te lezen, en kwam het volledige programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld.

 11. In 2014 was het vrij stil rond de Mathildisklok. Er werden constructieve contacten onderhouden met het Gentse stadsbestuur, met vergaderingen op 4 juli en 10 december. We blijven hoopvol dat de Mathildis in het belfort opgenomen wordt.

Thierry Pauwels, secretaris