logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2011

 1. Na drie opeenvolgende jaren stijging van het aantal leden, is het aantal leden in 2011 ongeveer gelijk gebleven. We eindigden het jaar met 168 leden. Tony Gillissen en Roland Aelbrecht-Maes werden erelid voor het leven benoemd, waardoor de vereninging nu zes ereleden telt.

 2. In 2011 kwam de Raad van Bestuur bijeen, samen met de vaste leden, op 18 januari, 1 maart, 22 maart, 3 mei, 14 juni, 30 augustus, 18 oktober en 19 december, telkens in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen aan de Bijlokekaai. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 22 maart, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Twee leden, Tony Gillissen en Roland Aelbrecht-Maes, werden erelid voor het leven benoemd. Er waren geen wijzigingen in de lijst vaste leden en bestuursleden.

 4. Op 4 februari had naar jaarlijkse gewoonte het nieuwjaarssouper plaats. We probeerden dit jaar een ander restaurant: Du Progrès op de Korenmarkt. Zoals de voorgande jaren werden opnieuw alle toegetreden leden uitgenodigd. We zaten iets krapper aan tafel dan vorig jaar, maar er waren veel positieve reacties op de kwaliteit van het eten. Ons oudste lid, Louis Bosteels, kreeg er een kleine attentie.

 5. De verwenavond ging door op 25 maart in het Cultureel Centrum Patershol. Professor Johannes Thuy gaf er een film uit de oude doos: een uitzending van de toenmalige BRT over de belfortbeiaard en een combinatieconcert. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden en konden de aanwezigen proeven van Pommeau en Calvados, vergezeld van toastjes.

 6. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardking kende zijn vijftiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Thierry Pauwels, André Cresens, Hans Delnat en Jean-Pierre Carme. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Slechts een handvol leden heeft tot nu toe de wens uitgedrukt om het tijdschrift elektronisch in kleur te ontvangen i.p.v. op papier in zwart-wit.

 7. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwam een fotoreportage van de excursie naar Mol en Postel, alsmede de klankopname van het beiaardconcert in Postel. Daarnaast waren het verslag 2010 en de planning 2011 te lezen, en kwamen de programma's van de zomerconcerten en het combinatieconcert op de website. Enkel voor de leden toegankelijk, werd er een pagina geplaatst met links naar filmpjes op YouTube als bijlage bij een artikel over Occitanië in het tijdschrift. Het bericht over de Mathildisklok werd wat aangepast, maar gezien de steeds veranderende situatie kon nog geen volledig geactualiseerde tekst opgesteld worden. Het programma van de zomerconcerten werd niet meer ingevoerd op de Uitdatabank omdat de procedure daarvoor te omslachtig is.

 8. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdag van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Gentse Feesten. Er waren concerten door onze vaste stadsbeiaardiers Liesbeth Janssens en Geert D'hollander en de gastbeiaardiers Jan Bezuijen, Roy Kroezen, Jon Lehrer, Eddy MariŽn en Toru Takao. De traditionele luisterplaats was nog steeds niet beschikbaar, en dus werden de toehoorders evenals vorig jaar onthaald in de Mageleinsteeg, waar programmaboekjes beschikbaar waren. In juni en juli waren de concerten om 15 uur, in augustus en september om 20 uur. Na elk concert werd de beiaardier ontvangen in café Het Vosken in gezelschap van enkele leden.

 9. In 2011 was er maar één combinatieconcert. Er waren wel twee voorzien, op 28 augustus en 3 september, maar dat van 3 september, voorzien met trompetters, kon omwille van omstandigheden niet doorgaan. Daardoor kwam het hoogtepunt op het voorlaastste concert, op zaterdag 27 augustus. Jos D'hollander bracht er beiaardspel op de Gentse belfortbeiaard afgewisseld met Schotse doedelzakmuziek door de Ghent District Highlanders.

 10. De jaarlijkste uitstap had plaats op 21 mei en ging naar Mol en Postel. In Mol kregen we een bezoek aan de toren van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en het Armand Preud'hommemuseum o.l.v. Herman Valgaeren. In Postel kregen we een rondleiding in de abdij door Pater Ivo Billiaert, en een beiaardconcert door Jos D'hollander. De koffie bij de aankomst was in De Onthaasting in Mol, en de lunch kregen we in restaurant De Beiaard in Postel.

 11. In 2011 werd dankzij een laatste gift van de Stad Gent, de Mathildisklok afbetaald. De projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting werd afgesloten. De toekomst van deze klok blijft ons nochtans zorgen baren, want nog steeds is er geen toestemming om de klok in het belfort op te hangen. De Stad ging er nog steeds van uit dat de Beiaardkring akkoord ging om de Mathildisklok boven de liftkoker op het Braunplein op te hangen. Er werd door Jos D'hollander, samen met Patricia De Boodt, als vertegenwoordiger van de sponsors, druk onderhandeld met de Stad Gent om te bepleiten om de klok in het belfort in de beiaard op te nemen.

Thierry Pauwels, secretaris