logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2021

 1. 2021 was opnieuw een kalm jaar. Vanwege de coronacrisis moesten, zoals in 2020, de meeste activiteiten opgeschort worden.

 2. 2021 werd afgesloten met 135 leden.

 3. In 2021 kwam de raad van bestuur bijeen op 18 oktober. Dit was de eerste vergadering sedert het begin van de coronacrisis. Het bestuursorgaan kwam daarna nog bijeen op 8 november en 25 november. Telkens was dit in de sacristie van het Caermersklooser. Wij danken Roger Van Bockstaele om te zorgen dat die ruimte voor ons beschikbaar was. Na november was er opnieuw een verbod op fysieke bijeenkomsten en werd een vergadering per e-mail gehouden, geopend op 23 december 2021 en afgesloten op 6 januari 2022.

 4. Zowel in 2020 als in 2021 konden de statutaire algemene ledenvergaderingen niet binnen de wettelijke termijn gehouden worden vanwege de coronacrisis. Beide vergaderingen werden vervangen door een dubbele statutaire algemene ledenvergadering op 18 oktober 2021 in de sacristie van het Caermersklooser. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Op deze vergadering werden de bestuursleden Thierry Pauwels, Tim Martens en Roger Van Bockstaele herbenoemd in de raad van bestuur met ingang van maart 2020, terwijl de bestuursleden Yvan De Wolf, Raf Carrara en Rudy Pieters herbenoemd werden met ingang van maart 2021.

 5. Op 8 november werd een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden in de sacristie van het Caermersklooser. Op deze vergadering werden nieuwe statuten goedgekeurd, dit met de bedoeling om in overeenstemming te zijn met het nieuwe wetboek van verenigingen. Er werden ook een paar andere veranderingen aangebracht. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De reden waarom de statuten wettelijk moesten aangepast worden is dat de clausule die bepaalt dat de vereniging een vzw is, moet verwijzen naar de nieuwe wet op de verenigingen.

  • Het doel van de vereniging is ongewijzigd gebleven.

  • Er zijn wat veranderingen in de terminologie: ``raad van bestuur'' wordt ``bestuursorgaan'', ``bestuurslid'' wordt ``bestuurder'', ``algemene ledenvergadering'' wordt ``algemene vergadering'', ``statutaire algemene ledenvergadering'' wordt ``jaarlijkse algemene vergadering''.

  • Het is niet meer verplicht om minstens één lid te hebben die niet in het bestuur zit. Niettemin voorzien onze statuten toch nog het begrip ``vast lid''.

  • Uitnodigingen worden in prinicipe elektronisch verstuurd, tenzij expliciet om een papieren versie gevraagd wordt.

  • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 leden.

  • In plaats van dat elk jaar 1/3 van de bestuurders ontslagnemend is, krijgen de bestuurders nu een termijn van 3 jaar.

  • Bij ontslag van een bestuurder mag het bestuursorgaan een vervanger aanduiden tot de volgende algemene vergadering.

 6. Met ingang van 4 december 2021 heeft Mark De Jode ontslag genomen uit het bestuursorgaan en als voorzitter van de vereniging. In plaats werd Yvan De Wolf als voorzitter aangesteld en Rudy Pieters als ondervoorzitter. Thierry Pauwels en Myriam De Wolf blijven respectievelijk secretaris en penningmeester. Daarmee is ook de zetel van de vereniging gewijzigd.

 7. Het beiaarddiner, de jaarlijkse uitstap en het aperitiefconcert werden omwille van corona niet georganiseerd.

 8. De verwenavond had plaats op 27 oktober in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Dit was de eerste activiteit voor de leden sedert het begin van de coronacrisis. Het was een kaas- en wijnavond in het teken van Montpellier, met wijnen uit Montpellier en filmpjes van Montpellier. Elke deelnemer kreeg een azalea mee naar huis.

 9. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 25ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Myriam De Wolf, Yvan De Wolf, Jos D'hollander, Matteo Padovani, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, David Proot, Kenneth Theunissen en Roger Van Bockstaele. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Yvan De Wolf, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Rudy Pieters. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels en Mark De Jode, Myriam De Wolf en Yvan De Wolf zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius. Doordat alle andere activiteiten tot eind oktober omwille van de coronacrisis niet konden doorgaan, was het tijdschrift nog het enige contact met de leden. Daarom werd meer aandacht dan gewoonlijk aan het tijdschrift besteed, en gezorgd dat in elk nummer een belfortraadsel kwam en een foto in de rubriek "Ons toegestuurd". Doordat er geen verslagen waren van voorbije activiteiten en geen uitnodigingen voor komende activiteiten, moest er naar meer vervangende artikels gezocht worden.

 10. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwam een fotoreportage van de verwenavond. Daarnaast was het verslag 2020 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website, evenals de kalender van activiteiten van de vereniging. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld.

 11. De versteek 2021-2023 werd, net zoals in 2013, 2015, 2017 en 2019, gefilmd en op YouTube geplaatst door Thierry Pauwels.

 12. De torenbezoeken met filmpjes van klokken op YouTube werden hervat in de zomer 2021, door de leden Joeri De Vreese, Tim Martens, Thierry Pauwels, Lander Vierendeel. Behalve de Gentse torens en torens in de ruime omgeving van Gent, worden ze ook gevraagd door het Roeselaars Klokkengilde om de Roeselaarse torens in kaart te brengen.

 13. In het dossier van de Mathildisklok kwam er maar weinig schot in de pogingen om een alternatieve locatie te vinden. Tensotte heeft de Gentse Beiaardkring ermee ingestemd, hoewel met tegenzin, om de Mathildisklok boven de liftkoker te plaatsen op het Braunplein, waar nu de Grote Triomfante hangt, om zo de Mathildisklok snel naar Gent te krijgen.

Thierry Pauwels, secretaris