logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2016

 1. 2016 werd afgesloten met 161 betalende leden, en 7 ereleden (waarvan 1 betalend). Bestuurder Jo Van Overmeire overleed op 21 december 2016.

 2. In 2016 kwam de raad van bestuur bijeen op 19 januari, 7 maart, 2 mei, 14 juni, 30 augustus, 17 oktober en 21 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 19 januari, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 7 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 4. Het jaarlijkse beiaarddiner (vroeger nieuwjaarsdiner) ging dit jaar door op 28 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal.

 5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 11 juni en ging naar de beiaarden van Temse en van Sint-Niklaas. Beide beiaarden werden bespeeld door de Gentse erestadsbeiaardier Jos D'hollander. Verder bezochten we in Sint-Amands het Emile Verhaerenmuseum. De lunch was in Den Amandus in Sint-Amands en de namiddagpauze in Hotel Serwir in Sint-Niklaas. Als toemaatje kregen we nog een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas.

 6. De verwenavond had plaats op 30 november in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Er werden wijnen uit Californië geproefd, samen met huisgemaakte toastjes, en Huguette De Mol bracht accordeonmuziek. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden.

 7. De deelname van de Gentse Beiaardkring in de zomerbeiaardconcerten en de maandelijkse evenementiële beiaardconcerten bleef beperkt. De beiaardier zorgde telkens zelf voor randactiviteiten en voor een scherm op het Sint-Baafsplein.

 8. Op 22 april was er in het Federale Parlement een beiaardinspiratiedag, met de overhandiging van de oorkonde met de erkenning van de beiaard als immaterieel UNESCO-werelderfgoed aan elke beiaard, en met werkgroepen over het beiaardgebeuren. Thierry Pauwels vertegenwoordigde er de Gentse Beiaardkring.

 9. Op Paasmaandag ging in Neerpelt de algemene ledenvergadering van de Vlaamse Beiaardvereniging door. Er was een werkgroep ``verenigde verenigingen'', om na te gaan of het zinvol was een overkoepelend orgaan te vormen over alle beiaardverenigingen. Thierry Pauwels vertegenwoordigde er de Gentse Beiaardkring. De conclusie was dat er geen behoefte was aan een dergelijk overkoepelend orgaan.

 10. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn twintigste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Thierry Pauwels, Tim Martens, Jos D'hollander, Kenneth Theunissen, Jo Bombay en Thomas Dewitte. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Jo Van Overmeire. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

 11. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de excursie naar Temse en Sint-Niklaas en de verwenavond. Daarnaast waren het verslag 2015 en de planning 2016 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld.

 12. In 2016 werden de contacten met het Gentse stadsbestuur verder onderhouden i.v.m. het dossier van de Mathildisklok. We vernamen dat het overbrengen van de Mathildisklok naar Gent ingeschreven is in het budget 2017 van de stad.

Thierry Pauwels, secretaris