logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2017

 1. 2017 werd afgesloten met 157 leden, waaronder 7 ereleden (waarvan 1 betalend). Duoleden worden daarbij als twee leden geteld.

 2. In 2017 kwam de raad van bestuur bijeen op 17 januari, 20 maart, 15 mei, 27 juni, 5 september, 9 oktober en 20 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 17 januari, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 20 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 4. Het jaarlijkse beiaarddiner ging dit jaar door op 5 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal. De genodigden werden uitgenodigd om vooraf de beiaardbespeling op de belfortbeiaard te beluisteren.

 5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 10 juni en ging naar Oudenaarde. We bezochten er de beiaard van de Sint-Walburgakerk en we werden er onthaald door stadsbeiaardier Lode Schynckel. Ons bestuurslid Rudy Pieters gidste ons verder door de stad, waar we de Gevaertdreef, de volkstuintjes, het Liedtskasteel en het begijnhof bezochten. In het Liedtskasteel kregen we het aperitief aangeboden door de Beiaardkring, en de lunch ging door in het restaurant La Pomme d'Or/Harmonie. De heen- en terugreis geschiedde in groep met de trein.

 6. De verwenavond had plaats op 8 november in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Er werden wijnen uit Collioure geproefd, samen met huisgemaakte toastjes. Vervolgens werd een filmpje vertoond over de beiaard van Deinze, van de hand van Thierry Pauwels, als voorproef op de excursie van 2018. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden.

 7. Tijdens de zomerbeiaardconcerten werd een drietal keer op initiatief van bestuurslid Yvan De Wolf de koer van het Sint-Baafshuis als luisterplaats opengesteld, en werden een aantal leden telefonisch opgetrommeld.

 8. De voorziene teambuildingdag voor de bestuursleden werd uitgesteld.

 9. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 21ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Jos D'hollander, Vincent Duseigne, Tim Martens, Thierry Pauwels, en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

 10. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de excursie naar Oudenaarde en de verwenavond. Daarnaast waren het verslag 2016 en de planning 2017 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld. Er kwam een bijkomende pagina met de komende activiteiten.

 11. In 2017 werden de contacten met het Gentse stadsbestuur verder onderhouden i.v.m. het dossier van de Mathildisklok. De klok kon nog niet naar Gent overgebracht worden omwille van asbest in de voorziene opslagruimte. Er werd een meting van de eigenfrequentie van het belfort uitgevoerd, waaruit blijkt dat de Mathildisklok kan luiden in het belfort.

Thierry Pauwels, secretaris