logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2019

Dit verslag werd uiteindelijk goedgekeurd op de algmene ledenvergadering van 18 oktober 2021.

 1. 2019 werd afgesloten met 135 leden, 61 gewone, 24 steunend, 18 duo, 1 beschermend, 11 ereleden en 2 leden die niet hoeven te betalen. Op 1 mei moesten we het overlijden betreuren van ons bestuurslid Harald Evrard.

 2. In 2019 kwam de raad van bestuur bijeen op 16 januari, 18 maart, 6 mei, 24 juni, 26 augustus, 14 oktober en 19 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 16 januari, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 18 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 4. Het jaarlijkse beiaarddiner ging dit jaar door op 10 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal.

 5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 15 juni en ging naar Geraardsbergen. We bezochten er de beiaard van de Sint-Barholomeuskerk en we werden er onthaald door stadsbeiaardier Jakob De Vreese. Ons bestuurslid Rudy Pieters gidste ons verder door de stad, waar we o.a. het stadhuis en manneken pis bezochten en een gegidste stadswandeling maakten. De lunch ging door in het China Paleis. De heen- en terugreis geschiedde in groep met de trein. De prospectie vooraf ging door op 23 februari, door Mark De Jode, Rudy Pieters, Yvan De Wolf, Myriam De Wolf en Thierry Pauwels.

 6. De verwenavond had plaats op 23 oktober in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Er werden wijnen uit de Gascogne en armagnac geproefd, samen met een hapje. Vervolgens kwam een presentatie van Thierry Pauwels over het Bolognees klokkenluiden, aansluitend op zijn reis naar o.a. Bologna met het UKG. Elke deelnemer kreeg een azalea mee naar huis.

 7. Het aperitiefconcert was gepland op 31 augustus. Vanwege een te gering aantal inschrijvingen moest de receptie achteraf geannuleerd worden. Wel was een tribune geplaatst op het Sint-Baafsplein om het concert te beluisteren. Het betrof een "muzikale reis door de wereld", gebracht door Eddy Mariën, en de omringende teksten werden gebracht door Luuk Humblet.

 8. Voor de zondagse beiaardbespelingen heeft De Grote Pimpaljoen zijn deuren geopend als luisterplaats.

 9. Er waren huldeconcerten voor Jos D'hollander in Sint-Niklaas (22 juni, naar aanleiding van de benoeming van zijn opvolger, Kenneth Theunissen) en Temse (16 november), waar de Beiaardkring telkens een vertegenwoordiging naartoe gestuurd heeft.

 10. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 23ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Myriam De Wolf, Jos D'hollander, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, Mira Henrike Sievert en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Rudy Pieters. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

 11. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de excursie naar Geraardsbergen en de verwenavond. Vanwege de GDPR-regelgeving en de privacy van de deelnemers werden die fotoreportages niet meer publiek toegankelijk gesteld, maar waren enkel nog toegankelijk voor de leden. Daarnaast was het verslag 2018 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website, evenals de kalender van activiteiten van de vereniging. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld. De pagina met luisterplaatsen werd ge&uunl;pdatet.

 12. De versteek 2019-2021 werd, net zoals in 2013, 2015 en 2017, gefilmd en op YouTube geplaatst door Thierry Pauwels.

 13. Thierry Pauwels heeft de vereniging vertegenwoordigd op de Hemonydag die op 15 april in Asten doorgegaan is. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om langs de klokkengieterij te passeren en een foto te maken van de Mathildisklok.

 14. Aan bestuursleden Tim Martens en Thierry Pauwels werd gevraagd om de klokken van de Brugse Sint-Walburgakerk op 30 november met de hand te luiden n.a.v. de presentatie van de klokken door Frank Deleu.

 15. Dit jaar werd een nieuwe wet voor vzw's van kracht. De vereniging heeft voorbereidende werkzaamheden verricht om zich in regel te stellen met de nieuwe wet en het UBO-register.

 16. In het dossier van de Mathildisklok heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed begin 2019 opnieuw een negatief advies gegeven voor het opnemen van de Mathildisklok in het belfort. In een laatste reddingspoging werd raad gevraagd aan Madeleine Manderyck, voormalig adjunct van de Directeur van het Agentschap Onroerend Erfgoed, hoe we ons project om de Mathildis in het belfort te integreren toch tot een goed einde kunnen brengen. Op een vergadering op 24 mei legde zij ons uit dat het nog wel mogelijk is, zij het niet op korte termijn. Dit werd op 12 juni besproken op een vergadering met Ilse Delmeire (kabinetsattaché cultuur van het kabinet van de schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning Sami Souguir) en Doreen Gaublomme (directeur Historische Huizen Gent), maar zij gaven het project weinig kans op slagen en, gezien de prioriteiten van de stad, dat het hoe dan ook een langetermijnproject wordt. Echter, na 10 jaar pogingen was de animo eruit in de Beiaardkring, en werden voorlopig de pogingen gestaakt om de klok in de belfortbeiaard te integreren. Als alternatief wordt nu in samenspraak met de stad gezocht naar een geschikte locatie in Gent om de klok luidbaar op te stellen.

Thierry Pauwels, secretaris