logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2023

 1. In 2023 waren de activiteiten van de Gentse Beiaardkring, na de coronacrisis, weer op kruissnelheid gekomen.

 2. 2022 werd afgesloten met 105 leden, waaronder 11 ereleden (waarvan 1 betalend). Duoleden worden daarbij als twee leden geteld.

 3. In 2023 kwam het bestuursorgaan bijeen op 18 januari, 8 maart, 8 mei, 12 juni, 12 september, 24 oktober en 13 december. Op 18 januari, 24 oktober en 13 december was dat bij de (interim)voorzitter thuis, op de andere dagen in de bovenzaal van Café Den Turk. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 4. De jaarlijkse algemene vergadering had plaats op 8 maart, eveneens in Café Den Turk. Op 8 mei was er een bijkomende algemene vergadering om een nieuwe bestuurder te benoemen. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 5. Er waren in 2023 wat wijzigingen in het bestuursorgaan. Roger Van Bockstaele en Raf Carrara hebben ontslag genomen als bestuurders en werden erelid benoemd, terwijl Marleen Gosseye in het bestuursorgaan opgenomen werd. Yvan De Wolf heeft ontslag ingediend als voorzitter, maar blijft voorlopig interim-voorzitter tot we een nieuwe voorzitter hebben.

 6. Het jaarlijkse beiaarddiner ging voor het eerst weer door sedert de coronacrisis, en wel op 5 februari in de salons Carlos Quinto. Het was de gelegenheid om onze erevoorzitter, Mark De Jode, te danken voor zijn 22 jaar voorzitterschap van de vereniging. Roger Van Bockstaele werd ook even in de bloemetjes gezet n.a.v. zijn komende 100ste verjaardag en benoeming als erelid.

 7. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 10 juni en ging naar Dendermonde. We bezochten er de beiaard van het belfort, en we werden er onthaald door stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek. Onze ondervoorzitter Rudy Pieters gidste ons verder door de stad, waar we het begijnhof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Vleeshuismuseum bezochten. Er was ook een stop aan het standbeeld van Prudens Van Duyse voor een korte zangstonde. De lunch ging door in het restaurant Het Vaderland op de markt. De heen- en terugreis geschiedde in groep met de trein. Om de excursie voor te bereiden ging een delegatie reeds op prospectie op 25 februari.

 8. Voor de najaarsactiviteit bezochten we op woensdag 11 oktober de drukkerij Graphius in Oostakker, die ons tijdschrift drukt.

 9. Het zomerbeiaardconcert van 1 juli werd omkaderd door de Beiaardkring voor de leden als aperitiefconcert. Het was een concert in samenwerking met Koen Crucke. Ons toegetreden lid Luuk Humblet zorgde voor de teksten. De Gentse Beiaardkring zorgde voor een tribune op het Sint-Baafsplein om het concert te beluisteren. Daarna werd er nog samen iets gedronken in een Gents etablissement. Op de andere zomerbeiaardconcerten was er telkens een kleine delegatie van Gentse Beiaardkring aanwezig.

 10. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn 27ste jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Firmin De Maître, Yvan De Wolf, Jos D'hollander, Roland Marganne, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, Emile Rummens en Kenneth Theunissen. De redactieraad bestond uit Myriam De Wolf, Yvan De Wolf, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Rudy Pieters. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Yvan De Wolf en Myriam De Wolf zorgden voor de verzending. Het tijdschrift wordt gedrukt door Graphius.

 11. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het beiaarddiner en de excursie, enkel voor leden toegankelijk. Daarnaast was het verslag 2022 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website, evenals de kalender van activiteiten van de vereniging. Er werden links geplaatst naar de filmpjes van de versteek op YouTube. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld, enkel toegankelijk voor de lezers van het tijdschrift.

 12. De versteek 2023--2025 werd, net zoals in 2013, 2015, 2017, 2019 en 2021, gefilmd en op YouTube geplaatst door Thierry Pauwels.

 13. Thierry Pauwels heeft de Gentse Beiaardkring vertegenwoordigd op de VBV-dag (Vlaamse Beiaard Vereniging) op 13 mei in Leuven.
 14. De torenbezoeken met filmpjes van klokken op YouTube werden verder gezet in 2023, door de leden Joeri De Vreese, Tim Martens, Thierry Pauwels, Rudy Pieters, in samenwerking met het Roeselaarse Klokkengilde en de Heemkring Scheldeveld. Behalve de Gentse torens en torens in de ruime omgeving van Gent, worden ze ook gevraagd door het Roeselaars Klokkengilde om de Roeselaarse en Izegemse torens in kaart te brengen.

 15. In het dossier van de Mathildisklok was er weinig nieuws te melden. We wachten nog steeds op het overbrengen van de klok naar Gent. De Mathildisklok zou bovenop de liftkoker geplaatst worden en de Grote Triomfante op een sokkel.

Thierry Pauwels, secretaris