logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2015

 1. 2015 werd afgesloten met 172 betalende leden, en 7 ereleden. De raad van bestuur werd uitgebreid met 6 leden: Harald Evrard, Marijke Huvenne, Tim Martens, Rudy Pieters, Roger Van Bockstaele en Jo Van Overmeire, waardoor de raad van bestuur nu 12 leden telt. Bernard Van Acker blijft vast lid.

 2. In 2015 kwam de raad van bestuur bijeen op 19 januari, 30 maart, 27 april, 29 juni, 7 september, 12 oktober en 9 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk, behalve op 19 januari, toen de raad van bestuur bij de voorzitter thuis onthaald werd. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

 3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 30 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 4. Het jaarlijkse nieuwjaarsdiner ging dit jaar door op 8 februari, in het Belfortrestaurant onder de stadshal.

 5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 25 april en ging naar Ronse. We kregen een gegidste wandeling door de stad o.l.v. Rudy Pieters, we bezochten de Sint-Hermeskerk en zijn beiaard. Het middagmaal was in restaurant Lou Pahou, en de namiddagpauze in De Acte. De volledige organisatie lag in handen van bestuurslid Rudy Pieters, waarvoor onze gemeende dank.

 6. De verwenavond had plaats op op 25 november in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt Er werden wijnen uit de Elzas geproefd, en een promotiefilmpje over Temse vertoond, als voorbereiding op de excursie 2016. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden.

 7. Op 9 oktober werd een etentje aangeboden aan Jos D'hollander, waarbij ook alle bestuursleden uitgenodigd waren. Dit ging door in salons Carlos Quinto.

 8. De deelname van de Gentse Beiaardkring in de zomerbeiaardconcerten en de maandelijkse evenementiële beiaardconcerten bleef beperkt. De beiaardier zorgde telkens zelf voor randactiviteiten en voor een scherm op het Sint-Baafsplein.

 9. Het dossier straalverbinding werd afgesloten. Dit is niet meer nodig gezien de beiaardier voor al het nodige gezorgd heeft.

 10. Dankzij onderhandelingen met Artoria kon de Beiaardkring vrije toegang tot het belfort voor de leden op vertoon van de lidkaart verkrijgen.

 11. Dankzij een initiatief van Myriam De Wolf heeft Klokke Roeland meegeluid tijdens het Paasluiden.

 12. Door de bestuursleden Tim Martens en Thierry Pauwels werd de luidende Klokke Roeland gefilmd, en deze film werd op YouTube geplaatst, evenals de klokken uit enkele andere Gentse torens: Sint-Anna, Sint-Jacobs, Sint-Michiels, Sint-Macharius en Malem.

 13. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn negentiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Thierry Pauwels, Tim Martens, Jos D'hollander, Kenneth Theunissen, Rudy Pieters en Hans Delnat. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys, Tim Martens, Thierry Pauwels en Jo Van Overmeire. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending. Het tijdschrift werd nog tot juni gedrukt door QualiCopy, maar werd vanaf september gedrukt door Graphius. Jo Van Overmeire zorgde voor de onderhandelingen met de drukker en met de sponsors.

 14. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de excursie naar Ronse en de verwenavond. Daarnaast waren het verslag 2014 en de planning 2015 te lezen, en kwam het programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. De pagina met verwijzingen op internet in de artikels in het tijdschrift werd bij elk nummer van het tijdschrift aangevuld.

 15. In 2015 werden de contacten met het Gentse stadsbestuur verder onderhouden i.v.m. het dossier van de Mathildisklok. Er was een vergadering met het Gentse stadsbestuur, op 16 september. Er is goede hoop dat de Mathildis in 2016 naar Gent wordt overgebracht.

Thierry Pauwels, secretaris