logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2007

 1. In 2007 kwam de Raad van Bestuur samen met de vaste leden op de maandagen 8 januari, 12 februari, 19 maart, 16 april, 4 juni, 16 juli, 3 september, en op de dinsdagen 23 oktober, 20 november en 11 december, telkens in het lokaal van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen. Wij danken de Gidsenbond hartelijk voor de gastvrijheid die zij ons elke keer weer biedt.

 2. De Statutaire Algemene Ledenvergadering had plaats op 19 maart, eveneens in het lokaal van de Gidsenbond. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd.

 3. Na het succes van de nieuwe formule in 2006, werden op het traditionele nieuwjaarssouper opnieuw alle toegetreden leden uitgenodigd. Het had plaats op 9 februari in wat ondertussen onze vaste stek geworden is, het Kapittelhuis. Er was een vrij grote opkomst en iedereen was heel tevreden. De meter van de Mathildis-klok was er eregast.

 4. De Dag van de Leden ging door op 20 april in het Cultureel Centrum Patershol. De activiteiten van 2006 werden er voorgesteld en de planning 2007. Na een filmpje over de installatie van de gerestaureerde belfortbeiaard in 1983 en een filmpje over de plaatsing van de draak op de spits van het belfort in 1980, beide van Marc Van de Velde, gaf de voorzitter een exposé over Madeirawijnen, gevolgd door een proeverij vergezeld van toastjes. Tevens was er een tombola met talrijke mooie prijzen, geschonken door de vaste leden.

 5. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardking kende zijn elfde jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met o.a. artikels van M.-C. Maselis, M. De Jode, J. D'hollander, J. Huys, P. Drieghe en T. Pauwels. De redactieraad bestond uit M. De Jode, J. Huys en J. D'hollander. De technische uitvoering was in handen van M. De Jode en Nina Hoste, terwijl M. De Jode en J. Huys de verzending verzorgden.

 6. De website, www.beiaardgent.be werd verzorgd door T. Pauwels. De programma's van de maandelijkse bespelingen vierhandig, de zomeravondconcerten en de beide combinatieconcerten werden er op geplaatst en de bezoekers werden er geïnformeerd over de modaliteiten bij schenkingen voor de Mathildisklok. Daarnaast werden het verslag 2006 en de planning 2007 op de website geplaatst. De aankondigingen van de verschillende concerten en bespelingen werden eveneens aan de cultuurdatabank doorgegeven.

 7. De zomerbeiaardconcerten gingen door elke zaterdagavond van einde juni tot begin september, behalve tijdens de Genste Feesten vanwege geluidsoverlast. Er waren beiaardconcerten door Geert D'hollander, Monica Kazmierczak, Jos D'hollander, Frans Haagen, Erik Vandevoort en het Hemony-duo. Als luisterplaats konden we weer beschikken over de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie in de Hoofdkerkstraat, en voor de aanwezigen waren gratis programmaboekjes beschikbaar. De permanentie werd er verzorgd door een beurtrol van vaste leden. Na elk concert konden de aanwezigen kennismaken met de beiaardier en werden ze getrakteerd op een wijntje. De opkomst van het publiek was echter niet altijd even hoog als de kwaliteit van de concerten.

 8. Dit jaar organiseerde de Beiaardkring twee combinatieconcerten. Het eerste had plaats op 23 juni, in het kader van het evenement "A la carte & à la minute", met 12 verschillende concerten van elk ongeveer een uur op het nieuwe Flentrop-orgel van de Sint-Niklaaskerk. In het concert van 20 uur brachten Liesbeth Janssens op de belfortbeiaard samen met Léon Bierens op het Flentrop-orgel een hommage aan Dietrich Buxtehude. Het publiek kon de beiaardier volgen op een scherm in de kerk. Het tweede concert had plaats op zaterdag 15 september op het Sint-Baafsplein in het kader van het evenement OdeGand. Hier werd een reizende beiaard bespeeld in combinatie met het harmonieorkest "De Nieuwe Harmonie Lommel". Beide concerten konden rekenen op een talrijk opgekomen publiek.

 9. De jaarlijkste uitstap had deze keer plaats in het voorjaar, en wel op 5 mei. Bestemming was Doornik. Het programma bestond uit een audiovisuele voorstelling van de stad Doornik, een bezoek aan het belfort, een bezoek met gids aan de kathedraal en aan het museum voor wandtapijten, en tenslotte een rondrit door de stad met een toeristisch treintje. De koffie en de lunch gingen door in het restaurant "L'écu de France". Minpuntje was dat de beiaardier die ons ging ontvangen op het belfort niet is komen opdagen, zodat de bespeling van de beiaard niet doorgegaan is.

 10. In het dossier van de straalverbinding wachten we nog op goedkeuring van de subsidie door de stad om de straalverbinding tot een bidirectionele verbinding uit te breiden.

 11. En tenslotte is er het project van de Mathildisklok. De voornaamste activiteit in 2007 was de bekendmaking van het project en de fondsenwerving. In de loop van het jaar heeft zich naast de meter ook een peter aangediend. Op 29 juni werd op de wekelijkse persconferentie van de Stad Gent ons project aan de pers voorgesteld door Lieven Decaluwé, schepen van Cultuur. Er zijn ondertussen al een aantal artikels in diverse kranten verschenen. In juli heeft Paul Drieghe een powerpointpresentatie gemaakt die ons project voorstelt en die we kunnen gebruiken bij bezoeken aan bedrijven. J. D'hollander heeft een flyer over het project samengesteld, die door een aantal vaste leden op de Kerstmarkt uitgedeeld werd. Het is ondertussen duidelijk dat de Gentenaars al van het project van de Mathildisklok gehoord hebben, en er meestal gunstig op reageren. De fondsenwerving begon pas tegen het einde van het jaar op dreef te komen. Na de schenkingen door de meter en de peter, kwamen stilaan de giften van leden en sympathisanten binnen. Daarnaast konden we dankzij de steun van de Schepen van Cultuur en de directeur Monumentenzorg, goede contacten leggen met een aantal kandidaat-sponsors uit de bedrijvenwereld.

Thierry Pauwels, secretaris