logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2005

  1. In 2005 kwam de Raad van Bestuur voor het eerst samen op maandag 10 januari om 19h in het huis van de Gidsenbond Gent en Oost-Vlaanderen, Onderstraat 75, Gent. In het gezellige lokaal dat wij ter beschikking krijgen en waar wij de Gidsenbond zeer dankbaar voor zijn, hielden wij al onze vergaderingen van de Raad van Bestuur, namelijk op de maandagen 28 februari, 9 mei, 13 juni, 5 september, 24 oktober en 28 november.

  2. Ons jaarlijks banket ging door in het Kapittelhuis, op vrijdag 21 januari 2005. Alleen de leden van de Raad van Bestuur waren met hun partner uitgenodigd. Er werd lekker gegeten en veel gepraat.

  3. De Statutaire Algemene Ledenvergadering, volgens de nieuwe statuten met de 16 vaste leden, werd gehouden op vrijdag 18 maart 2005, in de Infirmerie van het Caermersklooster, Trommelstraat 1, Patershol, Gent.

  4. Een nieuw initiatief voor 2005 was het invoeren van 'De Dag voor de Leden'. Een dertigtal trouwe leden kwam samen in de Sacristie van het Caermersklooster, Lange Steenstraat 16, Gent. De leden werden op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van hun Beiaardkring en werden vergast op het filmverslag over de Mechelse beiaardklokken in Sint-Petersburg, met commentaar door Jo Haazen, directeur van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' te Mechelen.

  5. Onze website 'www.beiaardgent.be' werd door secretaris Thierry Pauwels voortdurend in beweging gehouden en werd geregeld door geïnteresseerden bezocht.

  6. Het driemaandelijks tijdschrift 'Clocke Roeland' kende zijn 9de jaargang. Het uitgeven van dit tijdschrift is voor de verantwoordelijke uitgever, zeggen en schrijven de voorzitter, het gehele jaar door een continue bezigheid, met een vast patroon van: teksten verzamelen, zelf teksten schrijven, redactieraad (M. De Jode, Jos D'hollander, J. Huys) ten huize van de voorzitter, teksten binnen bij Nina Hoste (Dienst Monumentenzorg), teksten verbeteren bij Nina, maquette ophalen bij Nina, naar de drukker, ophalen bij de drukker, verzenden van de 300 of 400 tijdschriften (M. De Jode en J. Huys) ten huize van de voorzitter. Telkenmale geeft het nog een enorme voldoening, wanneer wij het afgewerkt tijdschrift in handen krijgen en hopen wij dat degenen die het ontvangen dat ook zo vinden!

  7. De beiaardconcerten konden op alle zaterdagen, vanaf 18 juni tot en met 27 augustus beluisterd worden op de luisterplaats, de binnenkoer van het Bisschoppelijk Seminarie in de Hoofdkerkstraat. De bestuursleden van de beiaardkring namen de taken van ontvangst van het publiek en van de beiaardier voor zich. Na elk concert werd de aanwezigen op de luisterplaats een wijntje aangeboden, wat sterk werd geapprecieerd.

  8. Voor onze jaarlijkse uitstap viel onze keuze op Roeselare. Op zaterdag 3 september bezochten wij er het klokkenmuseum en natuurlijk de beiaard in de Sint-Michielstoren. 's Middags werden wij in 'De Groote Stooringe' op een uitgebreid middagmaal vergast en in de namiddag leidde de gids ons door het centrum van de stad, om te eindigen met een bezoek aan het prachtige stadhuis. Op een zonnig terrasje werd er nog een tijdje nagepraat.

  9. De planning m.b.t. de nieuwe luidklok werd besproken op de belangrijke vergadering van donderdag 27 oktober 2005. Waren vertegenwoordigd: de stad Gent, Klokkengieterij Eijsbouts, Architectenbureau AVA & Partners, Restoration Technics International, de beiaardiers Jos en Geert D'hollander en de voorzitter van de Beiaardkring, Mark De Jode. De vooruitzichten waren positief.

Mark De Jode, voorzitter.