logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Activiteitenverslag 2013

  1. 2013 werd afgesloten met 177 leden, wat terug een stijging is tegenover het vorige jaar. Nieuw dit jaar waren de duoleden: twee leden van hetzelfde gezin aan verminderde prijs. Deze werden in de telling als twee leden beschouwd. In 2013 zijn twee ereleden van de vereniging overleden: Georges Meersschaut en Tony Gilissen. Daarmee is het aantal ereleden teruggebracht tot zes. Geert D'hollander en Liesbeth Janssens hebben ontslag ingediend als vast lid.

  2. In 2013 kwam de Raad van Bestuur bijeen, samen met de vaste leden, op 21 januari, 18 maart, 6 mei, 24 juni, 26 augustus, 1 oktober en 18 november, telkens in de bovenzaal van Café Den Turk. Wij danken Café Den Turk om ons de bovenzaal ter beschikking te stellen voor onze vergaderingen.

  3. De statutaire algemene ledenvergadering had plaats op 18 maart, eveneens in Café Den Turk. Zoals bepaald in de statuten, waren alleen de vaste leden uitgenodigd en stemgerechtigd. Er waren geen wijzigingen in het bestuur.

  4. Het jaarlijkse nieuwjaarsdiner ging dit jaar door op 3 februari, terug op ons vertrouwd adres in restaurant Kapittelhuis in de Lange Kruisstraat.

  5. De jaarlijkste uitstap had plaats op zaterdag 20 april en ging naar Ukkel en Brussel. In Ukkel werden we rondgeleid op de Koninklijke Sterrenwacht, met bezoek aan de klok van Marcus Vergette; in Brussel bezochten we de kathedraal met bezoek aan de beiaard en met bespeling door onze stadsbeiaardier Kenneth Theunissen.

  6. De verwenavond werd verplaatst naar het najaar om daar een leemte in activiteiten op te vullen. Die ging door op 23 oktober in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. De kortfilm van Eugène De Lissnyder over de Mathildisklok werd er vertoond. Ter gelegenheid van 30 jaar Gentse Beiaardkring was er een proeverij van 3 soorten champagnes, vergezeld van toastjes. Daarna kwam de traditionele tombola met prijzen geschonken door de vaste leden.

  7. Het Gentse beiaardlandschap veranderde grondig in 2013. Niet alleen werd er een nieuwe beiaardier aangesteld, en veranderde de uurregeling, er werd ook meer gemikt om een groot aantal toevallige voorbijgangers met de beiaard te laten kennismaken eerder dan op concerten voor een klein aantal echte beiaardliefhebbers. Daardoor was er geen afgeschermde luisterplaats meer, en was de rol van de Beiaardkring bij de bespelingen en concerten beduidend kleiner, en beperkte zich tot de aanwezigheid van enkele vaste leden tijdens de zomerconcerten en de maandelijkse evenementële concerten, waarbij programma's uitgedeeld werden en wat advies gegeven werd over de klankbalans.

  8. Het driemaandelijkse tijdschrift van de Beiaardkring kende zijn zeventiende jaargang en verscheen in maart, juni, september en december, met artikels van Mark De Jode, Thierry Pauwels, Jacques Huys, Jos D'hollander, Kenneth Theunissen, Marc Van Eyck, Tim Martens en Arie Abbenes. Er was eveneens een extra-nummer in april om de komst van de nieuwe beiaardier aan te kondigen, samen met alle veranderingen in het Gentse beiaardlandschap. De redactieraad bestond uit Mark De Jode, Jos D'hollander, Jacques Huys en Thierry Pauwels. De opmaak werd verzorgd door Thierry Pauwels, en Mark De Jode en Jacques Huys zorgden voor de verzending.

  9. De website, www.beiaardgent.be, werd verzorgd door Thierry Pauwels. Er kwamen fotoreportages van het nieuwjaarsdiner, de verwenavond en de excursie naar Brussel. Daarnaast waren het verslag 2012 en de planning 2013 te lezen, en kwam het volledige programma van de beiaardconcerten en -bespelingen op de website. Er werd uitgebreid bericht over de nieuwe beiaardier en de nieuwe programmatie. Er kwamen artikels over de nieuwe versteek en de beiaardactie ten voordele van de Filippijnen. Als aanvulling op de artikels in het tijdschrift, werden links naar filmpjes op YouTube geplaatst. Eind 2013 bestond de website 10 jaar.

  10. In 2013 was het vrij stil rond de Mathildisklok. Er werd contact genomen met het nieuwe Gentse stadsbestuur. Ze staan niet negatief tegenover onze plannen, maar voorlopig is er geen geld voor de uitvoering ervan.

Thierry Pauwels, secretaris